Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Hoạt động của định vị vệ tinh toàn cầu

Máy định vị vệ tinh là thiết bị mà hoạt động dựa trên sóng GPS và GMS. Khi thiết bị hoạt động, thiết bị sẽ gửi tín hiệu về vệ tinh, sau đó các tín hiệu được vệ tinh phân loại, phân tích và xử lý để gửi trả lại cho thiết bị. Có hai cách để chúng ta xác định các thông số của thiết bị:
– Qua hệ thống quản lý thiết bị Server: Khi đó, thiết bị sẽ gửi các tín hiệu này đến Hệ thống quản lý. Qua sự phân tích xử lý của Server, chúng ta có thể biết được vị trí hiện tại của thiết bị một cách rõ ràng chính xác và thêm các thông số khác như vận tốc hướng đi của thiết bị.
– Qua tin nhắn: Là khi mà chúng ta yêu cầu vị trí bằng tin nhắn, thì thiết bị sẽ gửi tin nhắn có vị trí địa lý cụ thể và link google maps để xem vị trí trên bản đồ google.
Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét