Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Máy GPS Juno SA

Tính năng sản phẩm:
Hệ điều hành Windows Mobile 6.1, ngôn ngữ hiển thị: Trung Quốc, Pháp, Đức, Italy
Bộ xử lý: Samsung 533MHz
28 MB RAM
128 MB non-volatile Flash data storage
Khe c¾m card SD
Pin x¹c trong cã thÓ th¸o l¾p
TÝch hîp c«ng nghÖ kÕt nèi kh«ng d©y Bluetooth
TÝch hîp c«ng nghÖ kÕt nèi kh«ng d©y 802.11b/g wireless LAN


0 nhận xét:

Đăng nhận xét