Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Thiết bị định vị IST 1.0

Tính năng:
1) Hành trình của xe; xem lại lịch trình;
2) Tốc độ vận hành của xe;
3)Số lần và thời gian dừng, đỗ xe;
4) Số lần và thời gian đóng, mở cửa xe;
5) Số lần và thời gian nâng hạ Ben(option);
6) Thời gian làm việc của lái xe (bao gồm: Thời gian lái xe liên tục và Tổng thời gian lái xe trong ngày)
7) Kết nối cảm biến xăng dầu, báo cáo nhiên liệu(option)
8) Báo cáo khoảng cách di chuyển;
9) Báo cáo thời gian dừng đỗ;
10) Báo cáo tiêu hao nhiên liệu định mức;
11) Báo cáo hiệu suất sử dụng xe;

0 nhận xét:

Đăng nhận xét