Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Máy định vị vệ tinh Garmin GPSMAP78

Tính năng:
Tự động chuyển hướng
Có  (với bản đồ chi tiết tùy chọn cho đường bộ)
La bàn điện tử :
Không
Màn hình cảm ứng:
Không
Đo độ cao khí áp:
Không
Camera::
Không
Geocaching-friendly:
Custom maps compatible:
Ảnh có gắn thẻ địa lý :
Trò chơi GPS:
Không
Lịch Hunt/fish :
Thông tin mặt trăng mặt trời :
Bảng thủy triều:
Tính toán diện tích :
Custom POIs (khả năng thêm điểm):
Truyền dữ liệu :
Không
Xem ảnh :
Không
Garmin Connect™ compatible (cộng đồng trực tuyến nơi phân tích, chia sẻ dữ liệu)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét