Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Máy định vị vệ tinh Garmin etrex Vista H

Tính năng:
Tính năng
Tự động chuyển hướng
Không
La bàn điện tử :
Màn hình cảm ứng :
Không
Đo khí áp :
Camera:
Không
Geocaching-friendly:
Tùy chỉnh bản đồ tương thích:
Không
ảnh có gắn thẻ địa lý :
Không
Trò chơi :
Lịch Hunt/fish:
Thông tin mặt trăng mặt trời:
Bảng thủy triều
Không
Tính toán diện tích :
Custom POIs (Khả năng thêm điểm quan tâm ):
Không
Chuyển dữ liệu không dây đến các thiết bị tương tự:
Không
Xem ảnh :
Không

0 nhận xét:

Đăng nhận xét